کیف پول «تارا»! با قابلیت برگشت نقدی

کیف الکترونیکی پول تارا را می‌توان با همه‌ی کارت‌های شتابی شارژ و با آن از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کرد. از مزایای این کیف پول، برگشت حداقل ۳% از مبلغ خرید به کیف پول است.

 

 

 

چگونه پس انداز کنیم؟

شارژ کنید.

با استفاده از تمام کارت‌های شتابی، کیف پول خود را شارژ کنید.

خرید کنید.

با استفاده از کیف پول تارا، از فروشگاه ها و پذیرنده های طرف قرارداد تارا خرید کنید.

پس انداز کنید.

با هر خرید 3 درصد از مبلغ خرید خود را در کیف پول تارا پس انداز کنید.

دانلود اپلیکیشن تارا​