معرفی پادکست تی‌روم 

قسمت اول: این پول چیست که عالم همه دیوانه او است!